Міфологічний жанр

Міфологічний жанр (від гр. mуthos – переказ) – жанр образотворчого мистецтва, присвячений подіям і героям, про яких розповідають міфи давніх народів.

Міфи, легенди та перекази є важливим джерелом художньої творчості народів на ранніх етапах їхньої історії. Це сказання про давні вірування людей щодо походження Землі, явищ природи, богів, героїв, Всесвіту.

У художніх творах міфологічного жанру зображуються не реальні, а уявні події та герої, які наділяються надзвичайними здібностями.
картини на замовлення Львів – 093 874 – 91 – 64
Міфологічний жанр — зображення подій і героїв міфів і легенд різних народів світу в образотворчому мистецтві.

mif1

Микола Реріх. Святогор

Міфологічний жанр почав виокремлюватися з-поміж інших жанрів образотворчого мистецтва тоді, коли міфи перетворилися з вірувань на літературні твори, образи яких змальовували художники. Античні міфи відображають життя і пригоди богів, подвиги героїв.

Міфологічний жанр зароджується в позднеантичном і середньовічному мистецтві, коли греко-римські міфи перестають бути віруваннями і стають літературними розповідями з морально-алегоричним вмістом. Власне міфологічний жанр формується в епоху Відродження, коли античні легенди дали найбагатші сюжети для картин С. Боттічеллі, А. Мантеньї, Джорджоне, фресок Рафаеля. У XVII – початку XIX ст. значно розширюється уявлення про картинах міфологічного жанру. Вони служать для втілення високого художнього ідеалу (Н. Пуссен, П. Рубенс), зближують з життям (Д. Веласкес, Рембрандт), створюють святкове видовище (Ф. Буші, Дж. Б. Тьєполо). У XIX ст.

Міфологічний жанр служить нормою високого, ідеального мистецтва Твори міфологічного жанру втілювали високі ідеали мистецтва античності. Згодом до античних міфів у мистецтві долучилися теми з міфів різних народів: скандинавських, слов’янських, індійських тощо.

mif2

Едвард Берн-Джонс. Дзеркало Венери