Символізм у мистецтві

На рубежі XIX-XX ст. в європейській художній культурі розвивається такий напрямок мистецтва, як символізм. Це світ мрій і видінь, таємничості і містики. Давно відзначено зв’язок модерну та символізму. Між цими явищами є багато спорідненого. Це два полюси єдиного; відмінність криється тільки в способі існування. Стиль модерн прагнув активно брати участь у житті суспільства, символізм ж від цього демонстративно відвертався. Великий вплив на формування символізму надав і літературний романтизм з його фантастичними темами й образами, тягою до таємничості і всього містичного. У нового напряму були глибоко соціальні корені, оскільки багато представників мистецтва того часу зазнали розчарування від реальної дійсності.

symv1

Перш ніж говорити про символізм, необхідно осмислити ключове слово символізму – символ. Ніяке інше поняття, мабуть, не має більш заплутаного тлумачення. Звернемося до роботи М. Бердяєва «Російська ідея», де він писав: «Символ є зв’язок між двома світами, знак іншого світу в цьому світі. Символісти вірили, що є інший світ. І віра їх зовсім не була догматичною».
картини на замовлення Львів – 067 785 – 19 – 00
Отже, в символізмі втілюється «зв’язок між двома світами» – чуттєвим і уявним, видимим (реальним) і невидимим (потойбічним). Відкриття символу як «знака іншого світу в цьому світі» було однаково значимо для всіх проявів культури, для взаємозбагачення різних її областей. Образний світ символізму невичерпний: проблеми життя і смерті, хаосу і космосу, добра і зла, прекрасного і потворного …

Символом може стати матеріальний знак, предмет, зображення, що має значення для певної групи людей, мелодійна фраза, пластична форма. Образотворчий символ завжди умовний, його значення набагато ширше того предмета, який він представляє, наприклад зображення змії є символом мудрості, орла – сили і військової потужності.

symv2Використовуючи символи для вираження почуттів і емоцій, фантазій і містичних явищ, представники символізму висловлювали своє бачення сутності життя та ідей світобудови. Прагнучи до ідеалу, символісти намагалися усамітнитися в світі власної уяви, відбити «надреальность», «надкрасу» і «надчас».

З давніх часів символізм присутній в живопису. Зі знаковими символами, наприклад, тісно пов’язане мистецтво Стародавнього Єгипту. Особливо символістичного мистецтво готики, де основне місце займають християнські символи. Притаманні символи і мистецтву епохи Відродження, художники якого звернулися до античності.

Попередниками символізму були поети паризького об’єднання «Парнас» і видатний французький поет Шарль Бодлер, який вважав, що тільки за допомогою символізму можливо відобразити реальність в мистецтві. На думку Бодлера, образотворчі засоби, що використовуються в живопису (лінії, фарби), є всього лише умовними знаками, символами, що відображають стан душі художника і призвані втілювати світ ідей.

symv3Свій маніфест символісти опублікували в 1886 р До того часу вся Франція знала, що «нова хвиля» в мистецтві – це поезія молодих валителів устоїв. «Прокляті поети» (за визначенням Верлена): Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме – прагнули піти від застарілого, на їхню думку, реалізму, з’єднуючи у віршах витончений літературний склад і образи дійсності, що викликають огиду. Вірші поетів «нової хвилі» приховували в собі багатозначні смисли і символи. З їх допомогою вони намагалися осягнути і передати приховану від очей сутність світобудови, проникнути в таємниці свідомості. Символісти намагалися вирішити складні філософські проблеми, відкидаючи буржуазну моральність і релігійну думку, але нічого не пропонували натомість. У їхніх творах багато песимізму, апокаліптичних пророкувань, туги, відчаю, мрій і галюцинацій.

Символізм, який увійшов в мистецькі кола багатьох країн, зробив величезний вплив на світове мистецтво. Він відбив страх художників перед світом рухомій вперед науки і техніки, світом, в якому не було місця духовних ідеалів минулого. Всі ці настрої проявилися в декоративному живопису, повному містицизму і ностальгічних звернень; до минулого художників-символістів. Шукання символістів послужили основою для виникнення сюрреалістичної живопису.